head

Architekt Stanislav Beňačka
Partizánske 1966

1989
1989-2001
1991-1996
1995
1997-2008
technická univerzita - Fakulta architektúry
Vojenský projektový ústav Bratislava
spolupráca s ing.arch. Petrom Jančom
autorizovaný architekt SKA
Práca na samostatných projektoch a spolupráca s Ing.arch. Ivanom Kočanom
1989
1999
2000
2001
2002
2003

2004
2004

2006
2007
2007
2007
2008
Daňový úrad Bratislava Petržalka
Námestie Partizánske
Výrobno prevádzková budova 7 plus – Ševčenkova ul Petržalka
Kúpalisko Partizánske
Administratívna budova 7plus II .etapa -Panonska cesta Bratislava Petržalka
Rekonštrukcia Hotela Európa Košice pre potreby pobočky hlavnej pobočky Ľudovej banky Bratislava
Ľudová banka Bratislava a.s -Motobanka Einsteinova ulica
Rekonštrukcia nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia nam.SNP Bratislava Stavba roka 2004
Administratívna budova 7plus III .etapa -Panónska cesta Bratislava Petržalka -Plus centrum
Mestská hokejová hala Partizánske
Polyfunkčný objekt – prestavba a dostavba autobusovej stanice Partizánske
Polyfunkčný objekt Ravak -Einsteinova ulica Bratislava
Charitas Heydukova ul . Bratislava – rekonštrukcia a prestavba objektu

Na Hrebienku 24
811 02 Bratislava

Tajovského 21
95803 Partizánske

tel 0905 328 449
e-mail: aasbaa@gmail.com