head

Zimný štadión Partizánske

Štúdia :: 2004, Autor koncepcie
Realizácia :: 2008

Zimný štadión PartizánskeZimný štadión PartizánskeZimný štadión PartizánskeZimný štadión PartizánskeZimný štadión PartizánskeZimný štadión PartizánskeZimný štadión PartizánskeZimný štadión Partizánske